Kurser i utvecklande ledarskap (UL)

Vill du gå en kurs i utvecklande ledarskap? Vi listar kommande kurser i utvecklande ledarskap som arrangeras av etablerade och erfarna kursarrangörer.

 • Alla handledare är certifierade av Försvarshögskolan
 • Kurserna består av två block, 3 + 1 dag

Se alla kurser

Alla kurser i utvecklande ledarskap

Välj bland 3 utbildningar.

Stad/landsdel
Sortera
Utbildningsdatum Kursgård Kursledare Pris Lediga platser
Vecka 39 25–27 Sep 2024 25 Okt 2024 Kursgård: Bommersvik, Järna Kursledare: Josi Lundin Pris: 26 750 SEK Lediga platser: Flertal platser Boka
Vecka 43 21–23 Okt 2024 Kursgård: Hovs Hallar, Båstad Kursledare: CoreCode Pris: 23 800 SEK Lediga platser: Flertal platser Boka
Vecka 46 11–13 Nov 2024 24 Jan 2025 Kursgård: Bommersvik, Järna Kursledare: CoreCode Pris: 26 750 SEK Lediga platser: Flertal platser Boka

Vem passar utvecklande ledarskap för?

 • Ledare och chefer som vill utvecklas och få djupare förståelse för sitt eget ledarskapsbeteende och sin roll som ledare
 • Du behöver vara chef eller ledare för ett antal medarbetare som kan ge feedback på dina ledaregenskaper

Vad är utvecklande ledarskap?

En kurs i utvecklande ledarskap är designad för att stärka deltagarnas förmåga att främja tillväxt och utveckling hos individer och team inom en organisation. Denna typ av ledarskapsutbildning fokuserar på att skapa en miljö där medarbetare känner sig värderade och inspirerade att uppnå sitt fulla potential.

Genom att lära ut principer för coachning, mentorskap, och feedback, syftar kurser i utvecklande ledarskap till att utrusta ledare med verktygen de behöver för att effektivt stödja och utveckla sina team.

Utvecklande ledarskap kännetecknas av:

 • Att ledaren fungerar som ett exempel att följa och belyser frågor som rör moral och etik, samtidigt som hen agerar utifrån en klar värdegrund.
 • Att inspirera och motivera för att främja engagemang och kreativitet, samt av personlig omsorg som innebär att ge stöd men även att konfrontera i välmening för både individens och organisationens bästa.
 • Du kan uppnå en effektivare organisation där dina medarbetare strävar efter samma mål som du.

Kursupplägg

Utbildningen i Utvecklande Ledarskap börjar med att kartlägga ledarens nuvarande beteenden genom analysverktyget 360 grader.

Både chefer, kollegor och medarbetare får möjlighet att utvärdera ditt ledarskap samtidigt som du själv gör en självbedömning. Modellen ger vägledning för den önskade utvecklingen.

 • Under de tre första dagarna av utbildningen i Utvecklande Ledarskap får du en chans att förstå dessa mönster och mekanismer.
 • Efter ungefär en månad hålls en uppföljning för ytterligare reflektion och erfarenhetsutbyte.
 • Totalt omfattar utbildningen 4 dagar (3 + 1 dag).

Modell för utvecklande ledarskap

 1. Innan utbildningen börjar får både du och dina medarbetare bedöma ditt ledarskapsbeteende genom ett bedömningsformulär (ULL) med cirka 60 frågor. Frågorna skickas via e-post till medarbetarna och deras svar är anonyma under hela utbildningen.
 2. Den personliga återkoppling du får från dina medarbetares svar ger en översikt av ditt nuvarande ledarskapsbeteende. En högre förekomst av Utvecklande Ledarskap resulterar i positiva organisatoriska resultat och främjar individuell utveckling för samtliga i gruppen.
 3. Arbetet under dagarna sker ofta i små grupper där du kan reflektera på djupet över dina egna ledarbeteenden och utvecklingspotential.
 4. Utbildningen utvecklande ledarskap leds av handledare som samtliga är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen.

Innehåll i utvecklande ledarskap

Nyckelelement i en kurs i utvecklande ledarskap kan inkludera:

 1. Personlig utveckling: Förståelse för eget ledarskapsbeteende och hur det påverkar andra.
 2. Coachning och mentorskap: Tekniker för att vägleda medarbetare i deras professionella utveckling genom konstruktiv feedback och stöd.
 3. Målmedveten kommunikation: Effektiva kommunikationsstrategier för att engagera och motivera teamet.
 4. Skapa en kultur av lärande: Metoder för att uppmuntra kontinuerligt lärande och utveckling inom organisationen.
 5. Empowerment: Strategier för att ge medarbetare befogenheter och ansvar, vilket främjar självständighet och initiativtagande.

Målet med dessa kurser är inte bara att förbättra den enskilde ledarens färdigheter utan också att bidra till en starkare, mer motståndskraftig och adaptiv organisation genom att utveckla dess människor.

Ledare lär sig att identifiera och odla talanger, skapa möjligheter för sina medarbetare att växa, och på så sätt bygga en mer engagerad och produktiv arbetskraft.