Historik och utveckling av UGL

UGL, eller Utveckling av Grupp och Ledare, har en intressant historia som sträcker sig ända tillbaka till 1940-talet i USA där personer så som Kurt Lewin, Ronald Lippit, Kenneth Benne med flera ("Human Relation Development") varit betydande för det numera välkända begreppet "UGL".

UGL har genomgått kontinuerlig utveckling och anpassning sedan dess tillkomst. Den ursprungliga militära inriktningen har breddats för att inkludera olika sammanhang och sektorer.

Den moderna UGL-utbildningen inkluderar en mångfald av psykologiska, pedagogiska och praktiska element. Metoden har också influerats av andra skolor av tänkande inom psykologi och organisationsutveckling, inklusive gestaltterapi, systemisk terapi och humanistisk psykologi. Denna breda grund har gjort det möjligt för UGL att erbjuda en heltäckande och holistisk metod för personlig och professionell utveckling.

Under 1970-talet genomgick UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) en djupgående utveckling i Sverige som gjorde metoden mer tillgänglig och relevant för en bredare publik. Här är en mer detaljerad beskrivning av UGL under detta årtionde:

  • Civil användning: Under 1970-talet började UGL-metoden att användas mer inom civila sammanhang utanför den svenska militären. Detta ledde till att metoden anpassades och breddades för att inkludera en bredare publik, inklusive chefer, ledare inom näringslivet, offentliga sektorn och andra organisationer.
  • Utbildningsprogram: Under detta årtionde utvecklades strukturerade utbildningsprogram för att utbilda och certifiera UGL-handledare och kursledare. Detta var ett viktigt steg för att sprida metoden och säkerställa dess kvalitet och konsistens.
  • Teoretisk grund: UGL utvecklades också teoretiskt och började dra nytta av insikter från olika skolor inom psykologi och pedagogik. Dessa teoretiska perspektiv inkluderade gestaltterapi, systemisk terapi och humanistisk psykologi, vilket bidrog till att göra UGL till en mer holistisk metod för personlig och grupputveckling.
  • Ökat intresse: Det allmänna intresset för ledarskapsutbildning och grupputveckling i Sverige växte. UGL fyllde en nisch inom detta område genom att erbjuda en intensiv och praktiskt inriktad utbildning som fokuserade på interpersonella och grupprelationer.
  • Utveckling av kursinnehåll: UGL-kurserna utvecklades för att inkludera en mångfald av ämnen, inklusive kommunikation, konflikthantering, gruppdynamik och ledarskap. Denna bredd i kursinnehållet gjorde UGL till ett kraftfullt verktyg för att förbättra både individuell och kollektiv kompetens.
  • Ökad spridning internationellt: Under 1970-talet började UGL även spridas internationellt och användes i andra länder. Detta internationella samarbete bidrog till att berika metoden med olika perspektiv och erfarenheter från olika kulturer.

Sammanfattningsvis var 1970-talet en avgörande period för utvecklingen av UGL i Sverige. Metoden gick från att vara en militärövning till att bli en omfattande och teoretiskt förankrad utbildning som var tillgänglig för en bredare publik.

Dess tillväxt och utveckling under detta årtionde har lagt grunden för UGL:s fortsatta relevans och framgång både i Sverige och internationellt.