Kursledare Magdalena Helander

Kursledare Magdalena Helander

Magdalena är expert på normkritiskt ledarskap och leder utvecklingsprocesser med fokus på verksamhetens insida; det vill säga utforskandet av hur våra relationer fungerar, för att bättre kunna hantera verksamhetens utsida – alltså vad vi gör och hur vi organiserar oss.

Magdalenas specialområden är konkret samverkan, konfliktlösning och normer/mångfald. Hennes utgångspunkt är tron på människans egna inneboende resurser, samt på lust och medvetna val som drivmedel för hållbar, framgångsrik förändring.

Tidigare statsvetare och journalist med inriktning på arbetsliv, politik och sociala frågor. Efter vidareutbildning inom ledarskap, genus, konfliktvägledning och medling arbetar hon idag som konsult. Hennes förhållningssätt inspireras även av utbildningar inom drama/teater samt mångårig träning i Non Violent Communication. Något som visar sig bland annat i förmågan att få andra att våga mer, gärna genom kreativa lösningar "utanför boxen".

Kommande utbildningar med Magdalena

Det finns just nu inga planerade kurser med Magdalena.