Kursledare Dan Nordlöf

Kursledare Dan Nordlöf

Dans erfarenheter och tankar kring ledarskap rör sig allt mer kring samspelet mellan ledarskapet och medarbetarskapet i de förändringsprocesser som aldrig verkar ta slut utan tenderar vara "det nya normala".

Dan arbetar i huvudsak med fullt ut anpassade utvecklingsinsatser och förändringsprocesser där genomförandet sker över längre tid, från halvår till flera år. Dessa uppdrag initieras och designas tillsammans med bärare av det övergripande ansvaret för verksamhetens Visioner, Strategier, Kärnvärden och Måluppfyllnad.

Dan har arbetat som organisations- & utvecklingskonsult i 30 år och använder en metodik & pedagogik som till delar harmoniserar med lärandet i UGL, utgör ett externt stöd på få flera organisatoriska plan och för både ledningsteam, arbetsgrupper. Stödjer och coachar ofta chefer och medarbetare individuellt och parallellt med de verksamhetsutvecklande processerna. Dan var yrkesofficer i 10 år trots att han aldrig skulle bli militär men nyfikenheten till ledarskap och gruppers dynamik fångade honom och 1983 genomförde han sin UGL och 1986 genomförde han handledarutbildningen HUGL och blev 1993 utvald att genomföra Försvarshögskolans mest omfattande specialutbildning i ledarskap och pedagogik- KLLOK – Kurs i Ledarskap för Lärare och Krigsförbandschefer. En kurs som fullständigt vände upp och ner på relationen till lärandet och ökade viljan att utmana rådande traditionella utbildningar och under de sista åren genomfördes han både korta och längre kurser fullt ut som Problem-Baserat-Lärande PBL. Han medverkade 1996 som delprojektledare i projektet för kvalitetssäkring av framtida handledare genom ny handledarutbildning som resulterade i att bla FUGL tillfördes och fortfarande ingår i nuvarande modell. (UGL-FUGL-HUGL-Slutprov) Han har erfarenhet av styrelsearbete, att handleda större geografiska konsultnätverk, har drivit eget företag och erfarenheter av att vara VD. Har också arbetat ideellt som förändringsledare/ styrelseordförande i en stor idrottsförening med Dam & Herr elitverksamhet och stor barn & ungdomsverksamhet.

Dan handleder

  • UGL

Licenser som Dan har

  • Handledare UGL1986
  • Professionell Coach ICF
  • Insights Discovery kommunikations- & beteendestilar
  • Associerad konsult med åtaganden i Insights Norden
  • Användare av Principles of Strategic graphic facilitation
  • Utbildad I SOL
  • Utbildad i JGL – Jämställdhet-Göra-Leda

Kommande utbildningar med Dan

Utbildningsdatum Kurstyp Kursgård Kursledare Pris Lediga platser
Vecka 35 26–30 Aug 2024 Kurstyp: UGL-utbildning Kursgård: Villa Lovik, Lidingö Kursledare: Dan NordlöfLisa Carlberg Pris: 31 200 SEK Lediga platser: Fåtal platser Boka