Kursledare Arvid Stark

Kursledare Arvid Stark

Arvid arbetar i huvudsak med chef- och individutveckling inom olika organisationer, samt i rollen som handledare för ledarskapskurserna LoS, UGL och UL.

Arvid har en bakgrund som operativ chef inom Försvarsmakten i 15 år. De senaste åren har Arvid i huvudsak fokuserat på att mentorera och utveckla andra chefer. Arvid anser att växelverkan mellan teori och praktik är avgörande för framgångsrik ledarutveckling. Utifrån resonemanget att teorin hjälper oss med fördjupad förståelse och praktiken står för tillämpning, står det klart att dessa går hand i hand.

Arvids bidrag i rollen som handledare handlar om att hjälpa och inspirera dig att se denna koppling och därmed skapa synergi. Tricket är att inte fastna i en intellektuell förståelse, utan hitta vägvinnande strategier för att integrera kunskaper och insikter i det dagliga arbetet.

Arvids övertygelse är att ett svagt ledarskap sällan beror på bristande potential; utan att det ofta handlar om oförstånd, okunskap och outvecklad förmåga. Arvid brinner för att utveckla förmågan och frigöra potentialen för ett starkare ledarskap.

Arvid handleder

  • UGL

Licenser som Arvid har

  • LoS-handledare
  • UGL-handledare
  • UL-handledare
  • Handledare Samtalsmetodik
  • Officersprogrammet, ledarskap, 180 hp
  • Kaptensutbildning Försvarsmakten, ledarskap

Kommande utbildningar med Arvid

Utbildningsdatum Kurstyp Kursgård Kursledare Pris Lediga platser
Vecka 48 25–29 Nov 2024 Kurstyp: UGL-utbildning Kursgård: Villa Lovik, Lidingö Kursledare: Arvid StarkPetra Back Pris: 31 200 SEK Lediga platser: Flertal platser Boka