Kurser i indirekt ledarskap (IL)

Gå en kurs i indirekt ledarskap (IL). Här hittar du lista på kommande kurser i indirekt ledarskap som arrangeras av våra samarbetspartners.

 • Indirekt ledarskap riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer
 • Förutsätter att du har minst två organisatoriska nivåer under dig
 • Lämpar sig även för dig som finns i en stabsbefattning

Se alla kurser

IL-kurser består av två block

En kurs i indirekt ledarskap består av två block (kurstillfällen), 2+2 dagar.

 1. Block 1 – två dagar. Grundkurs i indirekt ledarskap.
 2. Block 2 – två dagar. Undersökning enligt kartläggningen IL 180 och återkoppling från dina bedömare.

Alla kurser i indirekt ledarskap

Välj bland 2 kurstillfällen.

Stad/landsdel
Sortera
Utbildningsdatum Kursgård Kursledare Pris Lediga platser
Vecka 37 9–10 Sep 2024 14–15 Okt 2024 Kursgård: Gällöfsta Konferens, Kungsängen Kursledare: CoreCode Pris: 32 800 SEK Lediga platser: Flertal platser Boka
Vecka 48 28–29 Nov 2024 10–11 Feb 2025 Kursgård: Gällöfsta Konferens, Kungsängen Kursledare: CoreCode Pris: 32 800 SEK Lediga platser: Flertal platser Boka

Detta är indirekt ledarskap

Indirekt ledarskap är ett koncept från Försvarshögskolan som lämpar sig för ledare med en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna.

En kurs i indirekt ledarskap ger dig möjlighet att reflektera över hur du, som indirekt ledare, leder genom chefer och nyckelpersoner.

Ledarskapsrollen kommer med en uppsättning av utmaningar och komplexiteter som skiftar beroende på ledarens position inom organisationen. Skillnader blir tydliga när man jämför indirekt med direkt ledarskap.

Indirekt ledarskap handlar om

 • Att vara en förebild
 • Ditt egna indirekta ledarskap
 • Ledningsgruppens roll
 • Interaktion på flera nivåer
 • Att kommunicera beslut

Fokusområden i indirekt ledarskapskurser

I regel fokuserar man på följande områden i kurser i indirekt ledarskap:

 1. Kommunikationsfärdigheter: Effektiva tekniker för att kommunicera visioner, idéer och mål på ett sätt som engagerar och motiverar andra.
 2. Influens och övertalning: Strategier för att påverka andra utan att använda formell makt eller auktoritet.
 3. Konflikthantering: Metoder för att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
 4. Nätverkande och relationsskapande: Färdigheter för att bygga och underhålla professionella relationer som kan stödja och främja organisationens mål.
 5. Förändringsledning: Tekniker för att leda och navigera genom förändringar inom organisationen, även när direkt kontroll saknas.

Målet med kurser i indirekt ledarskap är att utrusta deltagarna med verktygen de behöver för att effektivt leda och påverka andra, även i avsaknad av traditionell hierarkisk makt. Detta kan vara särskilt värdefullt i dagens arbetsmiljöer som blir allt mer dynamiska, tvärfunktionella och beroende av samarbete över traditionella gränser.